sobota, 14 września 2013

Jaskinia Niedźwiedzia GórnaGmina Janów, Złoty Potok, rezerwat „Parkowe”, 9.09.2013Jaskinia Niedźwiedzia Górna została odkryta w 2012 roku. Jest ona, obok sudeckiej Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, uważana przez niektórych jako jedno z największych jurajskich odkryć od kilkunastu lat. Po głównych pracach eksploracyjnych jaskinia ta mierzy 635m długości co umiejscawia ją na piątej pozycji w klasyfikacji najdłuższych jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ze względu na swoją unikatową szatę naciekową stanowi niewątpliwie interesujący obiekt badań geologicznych, archeologicznych i paleontologicznych. Wejście do jaskini możliwe jest wyłącznie za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Otwór jaskini znajduje się w orograficznie prawym zboczu doliny Wiercicy i zabezpieczony jest klapą. Kilkumetrowa dość ciasna pochylnia prowadzi do obszernej i wysokiej Sali Krasińskiego. Prawdopodobnie strop sali znajduje się zaraz pod powierzchnią spiętrzenia zbocza.

Sala Krasińskiego

Z sali tej w kierunku południowym opada 2 metrowy próg do krótkiego, acz wysokiego korytarza z mocno urzeźbionymi ścianami.

Sala Krasińskiego

W Sali Krasińskiego znajduje się okienko zabezpieczone kolejną klapą. Otwór ten prowadzi do Studni Popielcowej. Obecnie cała studnia jest obita i zaporęczowana co znacznie ułatwia jej pokonanie. Początkowo dość ciasna studnia przechodzi w układ szczelinowy. Po pewnym zwężeniu mającym kształt soczewki, a dającym się we znaki zwłaszcza podczas wychodzenia, oraz kolejnym krótkim zjeździe docieramy do Dworca. Jest to rozległa sala dolnego piętra jaskini. Najbardziej interesującym obiektem jest tutaj ogromna „Meduza”.

Meduza na Dworcu

W północno-zachodniej części dworca rozpoczyna się Główny Chodnik. Jest to wysoki korytarz z niezwykle bogatą szatą naciekową.


Chodnik Główny


Chodnik Główny


Idąc Głównym Chodnikiem, pokonując niewielki prożek po chwili docieramy do Sali Misiołaków. Oprócz bardzo bogatej szaty naciekowej można tutaj znaleźć liczne kości niedźwiedzia jaskiniowego.

Sala MisiołakówSala Misiołaków


Sala Misiołaków


Sala Misiołaków


Idąc w kierunku południowym dochodzimy do Sali Pod Progiem. W połowie tego korytarza znajduje się charakterystyczny biały stalagmit.


Sala Pod Progiem


Sala Pod Progiem


Sala Pod Progiem


W środkowej części Głównego Chodnika znajduje się szczelinowata studzienka. Przechodząc nią docieramy do Sali ze Stalagmitem. Charakterystycznym obiektem jest tutaj 120-centymentrowy stalagmit.


Sala ze Stalagmitem

Sala ze Stalagmitem


W Północno -wschodniej części jaskini znajduje się około 30 metrowy korytarz zwany Ścieżką Zdrowia i Białe Ulice. Można się tutaj dostać zarówno od strony Dworca, jak i Głównego Chodnika. Zauważamy w tym miejscu imponujące polewy naciekowe. Ściany pokryte są mlekiem wapiennym częściowo skonsolidowanym. Występują tu również misy z perłami jaskiniowymi.


Białe UliceBiałe UlicePodsumowując, Jaskinia Niedźwiedzia Górna stanowi unikalną wartość ze względu na liczne zachowane w bardzo dobrym stanie formy naciekowe. Na uwagę zasługują również odnalezione w dużej liczbie kości niedźwiedzia jaskiniowego. Różnorodność tych form skupiona na tak niewielkiej powierzchni wywarła na mnie ogromne wrażenie. Jestem przekonany, iż jeżeli tylko będzie taka możliwość, odwiedzę to miejsce jeszcze nie raz.Bibliografia:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
W. Kurczok, J. Nowak, J. Surmacz, Jaskinia Niedźwiedzia Górna, „Jaskinie”, nr 70
M. Gradziński, Jaskinia Niedźwiedzia Górna. Spojrzenie geologa, „Jaskinie”, nr 70
Oficjalna Polska Strona Taternictwa Jaskiniowego przy KTJ PZA
Konsultacja merytoryczna: Rafał Klimara


Jaskinia Niedźwiedzia Górna... prawie jak w ZOO

3 komentarze: